DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ PROFESÖR

ÖZELLİKLER

Hizmet Adı : DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ

Terapist Adı : PROF. DR. CEBRAİL KISA

Terapist Branş : PROFESÖR

Kategori : Eğitim ve Seminerler

Alt Kategori : DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ    İnsan yaradılış ya da varoluşsal bağlamda bütün canlılar içinde bir başkasından en uzun süreli yardım alan biyolojik, psikolojik ve sosyal yönü bir varlıktır. Varoluşsal anksiyetenin doğurduğu yalnızlık ve bir başına kalma korkusu nedeniyle yaşadığı sürece yakın ilişkilere ve bir öteki tarafından yatıştırılmaya ihtiyaç duyar. Yakın ilişkilerin temel yaşantılanma örnekleri aile, evlilik ve çift ilişkileridir. Aile, evlilik ve çift ilişkileri kişilerin duygusal ihtiyaçlarını karşıladıkları ve duygularını düzenlenledikleri güvenli limanlarıdır.
    Yakın ilişkilerin şifresi olan, davranışın ortaya çıkmasının temel motivasyonel yürütücüsü olan duyguları tanımak, dile getirerek bir ötekinden ihtiyacını karşılamak, varoluşsal yalnızlık ve değersizlik hislerini bir ötekiyle yatıştırmak, kendi ve ötekinin duygularını düzenlemeyi öğrenmek evlilik ve çift ilişkisinin olumlu ve doyumlu bir şekilde devam etmesi için önemlidir.
     Aile, evlilik ve çift terapisi alanında çalışırken özellikle çiftlerin duygularını konuşmaktan ziyade birbirlerinin davranışlarına karşı geliştirdikleri tepkileri bitmez tükenmez bir şekilde tartıştıklarına  “kötü adamı bul”  ve “kötü kadını bul”  negatif etkileşimsel döngüsüne yakalandıklarına tanık olmaktayım.  
    İşte, “Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi” yakın ilişkilerde yaşanan negatif etkileşimsel döngü olarak da adlandırılan ilişkide savunma ve uzaklaşma yaratan, sorunların/çatışmalarınnın gelişmesinde katkısı olan “ikincil duyguların” seansta yaşantılanması ve ardından da savunmasızlık, bağlanma ve kabul yaratabilecek “birincil duyguların” ortaya çıkarılması, yaşantılanması ve duyguların yeniden düzenlenmesiyle çift ilişkisinde yeni bir etkileşimsel model yaratmaya çalışır. Yakın ilişkilerde bağlanma, kabul/değer vermenin gerçekleştiği, sevginin ve gelecekle ilgili hayallerin konuşulduğu karşılıklı olarak duyguların ortaya çıkarıldığı bu etkileşimsel biçim, evlilik ve çift ilişkisinde öncesine göre daha sistemik, duygusal olarak birbirini anlamaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı yeni bir etkileşimsel tarz sağlayacaktır. Bu terapi yaklaşımı yakın ilişkilerin temel örneği olan aile, evlilik ve çift ilişkilerinde yaşanan sorunların anlaşılması ve çözümü için iyi bir yaklaşımdır. Bu olumlu etkileşimsel döngünün çiftin yaşam alanlarının hepsinde tekrar tekrar yaşanması ilişkiyi doyumlu bir biçime getirecektir. 

    Eğitimin Amacı

    “Duygu Odaklı Çift Terapisi Sertifika Eğitimi”nin amacı  evlilik ve çift ilişkilerinde sorun yaşayan kişilere yakın ilişkilerinde bağlanma, kabul/değer vermenin gerçekleştiği, sevginin ve gelecekle ilgili  hayallerin konuşulduğu karşılıklı olarak duyguların ortaya çıkarıldığı ve  birbirini anlamaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı yeni bir etkileşimsel tarz yaratmak yolunda evlillik ve çift terapisti ya da evlilik ve çift  danışmanı olarak çalışacak ve toplumun bu konularda bilgilendirmesinde görev alacak sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerinin özel bir eğitim almasını sağlamaktır. 

    Eğitime Kimler Katılabilir

    Hekimler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler ve aile danışmanlığı eğitimi almış olan meslek grupları bu eğitime katılabilirler.

    Eğitimin Yapısı

    “Duygu Odaklı Çift Terapisi Sertifika Eğitimi” toplamda üç aşamadan oluşan 150 saatlik bir terapi programıdır. 
    İlk aşama    : A. Temel Teorik ve Uygulama Eğitimi - 50 saat
    İkinci aşama    : B. İleri Düzey Uygulama Eğitimi - 50 saaat
    Üçüncü aşama    : C. Süpervizyon-Vaka Çalışmaları - 50 saat

    Eğitimin İçeriği

A. Temel Teorik ve Uygulama Eğitimi- 50 saat

    Eğitimin bu bölümü 3 modülden oluşmaktadır. Üç ay süreyle her ay bir hafta sonu yapılacaktır. Yetişkin aşkında bağlanma bakış açısı, yakın ilişkilerde duyguların rolü ve Duygu Odaklı Çift Terapisi’nde (DOÇT) temel kuramsal yaklaşımlar ele alınacaktır.

I. Modül        DOT Felsefesi: Yetişkin Aşkı ve Bağlanma Bakış Açısı
                     Yakın İlişkilerde Etkileşimde Duygular     
      İlişkilerde Yakınlığı Geliştirmek      
                  
II. Modül       DOÇT’ de Temel Kuramsal Yaklaşımlar
      Yaşantısal, Sistemik ve Dengeli Yaklaşım

III. Modül   DOÇT Aşama ve Adımları
                   İlk Görüşme ve Değerlendirme Yapmak             
                  Çiftleri Terapiye Yönlendirmek
                  Temel Teorik ve Uygulama  Eğitimi Çalışması Yapmak
                

B. İleri Düzey Uygulama Eğitimi- 50 saaat

    Eğitimin bu bölümü 3 modülden oluşmaktadır.   Üç ay süreyle her ay bir hafta sonu yapılacaktır. Katılımcıların aktif bir şekilde rol play ve vaka örnekleri üzerinden öykü almak vaka formülasyonu yapmak, psikoterapi sürecini yapılandırmak ve yaşantısal, sistemik duygusal bir perspekiflele tedavi tekniklerini uygulama konusunda geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

IV. Modül      Duygu Odaklı Çift Terapisi Süreci ve Müdahaleler
      Duygu Odaklı Çift Terapisinde Sorunlar ve Değişim süreci

V. Modül       Duyguları Ele Almak, Müdahaleleri Çalışmak,
                     Duygu Yönetimi ve Çatışma Çözmek 
      Olgular Üzerinden Katılımcılarla Beraber Çalışmak

VI. Modül   Çift İlişkisinde Bir Kriz Olarak “Evlilik Dışı İlişki”
      Çözüm: Barışmak ve Affetmek
      İleri Düzey Uygulama Eğitimi Çalışması Yapmak