obsesif-kompulsif-bozuklugu-okb-nedir-ve-tedavisi-nasildir

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU OKB NEDİR VE TEDAVİSİ NASILDIR?

OBSESİF KOMPÜLSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR VE TEDAVİSİ NASILDIR?

Hepimizin aklına zaman zaman birtakım düşünceler gelir ve bu düşüncelerin yansıması olarak birtakım davranışlar sergileriz. Düşüncelerimizin yaşamsal faaliyetler sonucunda bizlere karşı oluşturduğu kaçınmacı davranışlara sığınırız. Bu davranışlar kısa süreli vadede rahatlama hissiyatını bizlere yaşatabilse de uzun vadede ciddi psikolojik ve psikopatolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Obsesif Kompülsif Bozukluk ve beraberinde getirdiği kişilik bozukluğu da bunlardan sadece bir tanesi olarak yaşamımızda karşılaşabileceğimiz sorunlardandır. Obsesif Kompülsif Bozukluk günlük yaşantıda kişinin kendisini tüketme noktasına getirecek kadar sık bir şekilde mükemmeliyetçi olmasına ve hem kendisini hem de başkalarını kontrol etme ihtiyacını duymasına neden olan bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkar. Kişinin günlük yaşantısında işlevselliğini ileri düzeyde etkileyebilecek şekilde düşünceler içerisine kapılmasıyla obsesyonlar ortaya çıkmaktadır. Obsesyonların ortaya çıkardığı ve bu obsesyonların kısa süreli işlevsellikte etkilerinin azaltılması için birtakım kompülsiyonlar da sergilenmektedir. Kişinin kısa vadede rahatlama noktasına ulaşıp zihninde sürekli dönen obsesyonlardan kurtulması adına sergilenen bu kompülsiyonlar uzun vadede bir takıntı halini almaktadır. En sık karşılaşılan obsesyon temaları hastalık bulaşır düşüncesiyle kirlenme korkusu, cinsellikle ve saldırganlıkla ilgili dürtüler, beden sorunları, din, simetri veya düzen şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu obsesyonlara sahip kişiler ciddi şüphelere, erteleme veya kararsızlık yaşamaya yatkın olabilmektedirler. Kişinin obsesyonlardan ötürü zihninde barındırdığı kaygı ve endişe durumlarının yaşanmasını engellemek için yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı, net biçimde abartılı davranış veya zihinsel engellere kompulsiyon denmektedir. Kişinin bilişsel çarpıtmalarının esiri olduğu ve felaketleştirme ile yüz yüze kaldığı bu durumda kişi zihinsel anlamda bir örüntü oluşturarak farklı inançlara sahip olabilmektedir. Kompülsiyonlar çoğunlukla ritüeller şeklindedir ve uygulanan davranışın aksaması, yarıda kalması, unutulması durumunda kişi uygulamanın en başına dönebilmektedir. Obsesif Kompülsif Bozukluk sahibi bireyler obsesyonlarının ve kompülsiyonlarının anlamsız ve saçma olduğunun farkındadırlar fakat kendilerini bu davranışları sergilemekten alıkoyamamaktadırlar.

Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğuna sahip bireylerin kurallara uymak konusunda takıntıları olduğu gibi, belirli bir çerçevedeki sınırlardan kendilerini çıkartamayıp ahlaki ve etik kurallara da uyma, uydurma takıntıları vardır. Bundan ötürü kendilerinin sürekli doğru ve haklı oldukları düşüncesi hâkimdir. Günlük yaşamlarının büyük çoğunluğunu ele geçiren OKB tanısı alan bireylerin işlevsellikte bozulmaları yüksek olduğu gibi insan ilişkilerinde de birtakım aksaklıklar görülebilmektedir. Bu rahatsızlığa sahip bireyler kendilerinde bir sorun olduğunu pek düşünmemektedirler ve tedaviyi geri çevirme olasılıkları çok yüksektir.

Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğu düzen ve kontrol üzerine aşırı düşünmeyle karakterize edilmektedir. Bu tarz kişiler bir olay ve durum üzerinde yüksek kontrol yetisine sahip olmak istemektedirler. Kontrol etkisini kaybetmeleri halinde ihtimal dahilinde bile olsa kaygı ve endişe duygularına kapılarak ortamdan/durumdan uzaklaşma davranışında bulunarak kaçınma gösterebilirler. Aşırı kontrol halinin ele geçirdiği birey, madde bağımlılığı, dikkatsiz cinsel ilişki kurma, ekonomik sorumsuzluk gibi durumları engeller. Hassasiyet ve kuralcılık iş, okul, aile yaşamında başarılı olma ihtimalini arttırmaktadır. Kişinin aşırı kuralcı, detaylara takılan ve mükemmeliyetçi olması hali beraberinde günlük rutin işlerde işlevsellikte bozulmalara ve aşırı zaman/enerji harcamaya sebep olabilmektedir. Kişi yeniliğe ve esnekliğe karşıdır. Kültürel ve ahlaki normlara olan bağlılıkları ile birlikte gelen obsesif düşünceler iletişim bozukluklarına ve toplumsal olarak kopukluğa sebebiyet verebilmektedir.
Kişinin yaşam boyu değişim halinde olan çevresi, bulunduğu konum vs. gibi birçok etken kişinin OKB geliştirmesinde etkilidir. Bu etkenlerin yanında taciz, yaşam durumundaki değişiklikler, hastalık, istismar (cinsel olmak zorunda değil), sevilen birinin kaybı, yas durumu, iş ve okul ile ilgili değişiklik ve bu değişikliklerin getirdiği sorunlar ve ilişki kaygıları hastalığın nüksetmesinde ve var olan yatkınlığın ortaya çıkmasında büyük rol oynayabilmektedir.
Obsesif Kompülsif Bozukluk ve beraberinde getirdiği birtakım kişilik örüntüleri tedavi edilmediği ve yardım alınmadığı sürece kendiliğinden iyileşmesi çok zor olan bir rahatsızlıktır bu nedenle tedavi süreci oldukça önemlidir. Psikoterapi ile birlikte yürütülen süreçte Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Maruz Bırakma ve Tepkiyi Önleme (MBTÖ) tedavisi kullanılabilmektedir. Farmakolojik ilaç tedavilerinin de sürece eşlik ettiği tedavi seçeneklerinin de bulunmasıyla birlikte kişi ciddi manada ilerleme katederek hastalığın nüksetmesini engelleyebilmektedir.

Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğuna sahip hastaların belirtilerinden (ahlaki, dini ve cinsel obsesyonlar) utanmaları, problemlerini anlatmamaları, en yakınlarına dahi bunlardan bahsedememeleri psikolojik muayene için büyük bir engel oluşturmaktadır. Damgalama hissinin bireyin içerisinde varoluşsal anlamda iz bırakacağını düşünmesi ve bundan dolayı utanç hissedecek olması bireyin tedaviyi reddetme olasılığını arttırarak OKB tanısını aşmasına engel oluşturabilmektedir. Bu damgalama hissinin oluşturduğu utanma duygusu bireylerin tedaviye başvurmalarını ve dolayısıyla yardıma olan ihtiyaçlarının gözden kaçırılmasına sebep olması sık rastlanan bir durumdur.
Psikolog Adayı
BUĞRA KELEŞ

Yardımcınız Persona Psikoterapi!

Yıllar ilerledikçe insanların yaşadıkları sıkıntılarda değişiklik göstermektedir. Gerek ailevi, gerek mesleki, gerekse arkadaş ortamından kaynaklanan birçok sıkıntılarla uğraşıyorlar. İnsanlar sıkıntılarının üstesinden gelmek için belli başlı yerlere başvuruyorlar. Büyükşehirlerde profesyonel yardım almak daha kolayken kırsal alanlara doğru gidildikçe profesyonel yardım imkanı azalıyor. Profesyonel yardımlarda en çok tercih edilenler şüphesiz psikolog. Önceki yıllarda birçok insan psikoloğa başvurmaya utanır, çekinir ya da çevresine açıklama yapamayacağını düşündüğü için bir danışmana başvurmadan problemlerini kendisi kulaktan dolma bilgilerle çözmeye çalışırlardır. Ama içinde bulunduğumuz dünya düzeninde ve şartlarında psikoloğu olmayan bir yakınınız var mı? İnsanlar elbette sadece sorunları için psikologları tercih etmiyorlar. Bazı insanlar sadece sohbet etmek için psikolog yolunu tutuyorlar. Evet yanlış duymadınız sadece sohbet etmek için. Bazılarının amacı içini dökmek, bazıları rahatlamak ve bazıları ise mutlu olmak için psikoloğa başvuruyorlar. Düşündüğünüz gibi psikolog insanlara sadece bireysel olarak yardımcı olmuyorlar. Bazı insanlar çocuklarıyla beraber terapilere katılıyorlar. Bunlara çocuk terapisi adı veriliyor. Bu sayede çocuklarında var olan sorunları veya çocukları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair çözüm yolları buluyorlar. Bu terapilerden memnun olanların sayısı oldukça fazladır. Çocukluk döneminde fark edilen konuşma problemleri içinde yardımlar alabilirsiniz. Aileler çocukları ile sadece çocukluk döneminde değil ergenlik döneminde de sorunlar yaşayabiliyorlar. Bazı çocuklar ergenliği akranlarına oranla daha problemli geçirebiliyorlar. Bu esnada da devreye ergen danışmanlığı giriyor. Bireysel terapilerde büyük ilgi çekmektedir. İnsanlar genel de bireysel olarak terapi almayı tercih ediyorlar. Ama ilişkiler de yaşanan problemler için çift terapileri ve aile terapileri daha sağlıklı olabilir. Çünkü ilişkilerde var olan problemler her zaman tek taraflı olmayabilir. Karşılıklı anlayışı, saygıyı ve sevgiyi geliştirmek amacıyla da çift ve aile terapileri tercih edilebilir. İlişkiler yaşanan bir diğer problem ise cinsellik. İnsanların her zaman uyumu bir olmayabiliyor. Bu da çiftlerin cinsel hayatlarında problemlere yol açıyor. Tek başlarına bu problemin üstesinden gelemeyen çiftler cinsel terapiye başvurabilirler. Tüm bu hizmetler için Persona Terapi’nin yolunu tutabilirsiniz. Terapi almak veya psikolojik bir danışmana başvurmak isteyen insanların akıllarında belli başlı sorular oluyor. Bunlardan biri “Yaşadığım şehirde güvenilir bir psikolog bulabilir miyim?”. Burada devreye Persona Psikoterapi devreye giriyor. Diyarbakır ve Batman’da bulunan psikologlarıyla son derece güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Artık Diyarbakır psikolog veya Batman psikolog gibi aramalar yapmanıza gerek yok. Persona Terapi Diyarbakır ve Batman’da profesyonel ekibiyle hizmetinizde. Persona Psikoterapi hizmetleri içerisinde eğitim ve seminerlerde mevcut. Eğitimleri şu şekilde; Çocuk Testleri ve Objektif Testler Eğitimi, Klinik Görüşmelerde Kullanılan Ölçekler Eğitimi, Nöropsikolojik Test Eğitimi, Drama Eğitimi. Eğitim veya psikolojik destek almak istediğinizde güvenle Persona Psikoterapi kapısını çalabilirsiniz. Desteğe her zaman ihtiyaç var.