ozgul-ogrenme-guclugu-ve-tedavisi

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE TEDAVİSİ

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE TEDAVİSİ
            Özgül Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinden bir ya da birkaçında yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesidir.
            Öğrenme güçlüğünün nedeni henüz tam olarak belirlenememiştir ancak Magnetikresonans görüntüleme gibi beyin görüntüleme yöntemleri kullanan araştırmacılar beyinin öğrenme güçlüğüyle ilgili olabilecek bölümlerini ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar, öğrenme güçlüklerinin beynin tek ve belirli bir bölümüne bağlı olmadığını göstermektedir. Öğrenme güçlükleri büyük ihtimalle, birkaç beyin bölgesinden edinilen bilginin entegrasyonundaki sorunlardan veya beyin yapıları ve işlevleri altında yatan zorluklardan kaynaklanıyor gibi görünmektedir.
            Öğrenme güçlüğü yaşam boyu devam eden bir bozukluktur ve ilaçlı tedavisi yoktur. Öğrenme güçlüğünün tedavisi psikoeğitimdir. Bu eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuk normal bir okulda eğitimine devam ederken bireysel ya da grup halinde özel bir eğitime alınır.Bu uygulamalar içinde çocuğun gelişimini yetersiz kılan psikolojik sürecin ya da süreçlerin belirlenmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Süreç öğretimi, görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesini, bu algılara ait ayrımlaştırma, dikkat ve bellek yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini içermektedir. Çeşitli algıları destekleyici ya da iyileştirici bu çalışmalar, akademik becerilerin eğitimiyle birlikte verilmektedir.Özgül öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.
Öğrenme güçlüklerini 3 ana başlık altında toplayabiliriz.
            Disleksi; bireylerin normal ya da üstün zekalı olmasına rağmen okuma, yazma ve konuşma becerilerinde problemler yaşamasına sebep olan özel öğrenim bozukluğuna verilen addır. Öğrenme güçlükleri içinde en sık gözlenen bozukluktur. Disleksinin toplumlarda görülme sıklığı farklılık gösterse de yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada, ABD toplumunun %5 ila %15'i arasında bu bozukluğun var olduğu tespit edilmiştir. Yine birtakım araştırmalar erkeklerde görülme sıklığının daha yüksek olduğunu söylese de son zamanlarda yapılmış ve bulguyu destekleyen bir araştırma yoktur. Bu güçlüğü yaşayan çocuklar günlük hayatta konuşmayı geç öğrenme, kelimeleri telaffuz etmede güçlük çekme, alfabeyi ve tekerlemeleri ezberlemede güçlük çekme, harflerin isimlerini ve şekillerini hatırlayamama birçok güçlük çekerler. Disleksi; disgrafi, diskalkuli, dehb ve dispraksia gibi diğer bozukluklarla ortak belirtileri olduğu için bunlarla karıştırılabilir. Disleksisi olan bir çocuk, konuşma, yazma ve okumada güçlük gösterebilir ama başka alanlarda çok iyi olabilir.
            Diskalkuli; bireylerin matematiksel-sayısal işlemleri anlama ve öğrenme becerisini olumsuz yönde etkileyen birtakım öğrenme engellerine verilen addır. Bu çocuklar çok basit matematik işlemleri yaparken bile güçlük çekerler. Yapılan araştırmalar sınırlıdır fakat diskalkulinin ilkokul çağı çocukları arasındaki görülme oranının %5 ile %7 arasında olduğu tahmin edilir ve erkek çocuklarla kız çocuklar arasında cinsiyete bağlı bir değişiklik gösterdiği gözlemlenmemiştir. Bu güçlüğü yaşayan çocuklar günlük hayatta yön bulma, mesafeleri hesaplama, fatura hesaplama gibi bazı eylemleri de gerçekleştiremeyebilir. Yani bu matematiksel zorluklar yaşamlarını son derece olumsuz etkileyebilir. Elbette tüm matematiksel sorunların kaynağı diskalkuli değildir, ADHD gibi başka güçlükler de matematik öğrenmekte zorlanmaya sebep olabilir veya diskalkulisi olan çocuklarda başka öğrenme güçlükleri de olabilir. Bu durum da göz ardı edilmemelidir. Ayrıca diskalkulisi olan çocuk matematikten kötü notlar alabilir ama tarih veya müzik gibi başka konularda da iyi olabilir.
            Disgrafi, yazma ve hecelemede sorun yaratan bir özel öğrenme güçlüğüdürDisgrafi sıklıkla diğer öğrenme bozuklukları ile birliktelik gösterir ve okul çağı çocuklarında görülme oranı %4 olarak bildirilmektedir. Bu çocuklar, yazı yazarken parmaklara kramp girmesi, kolu L şekline bükmek gibi tek bilek, kol, gövde veya kağıt yönelimleri, yazılanları aşırı derecede silgiyle düzeltme büyük ve küçük harfleri karıştırma, tutarsız form ve harf boyutu veya tamamlanmamış harfler, çizgilerin ve kenar boşluklarının yanlış kullanımı ve düşük kopyalama hızı gibi birçok sorunla yaşarlar.
            Bu öğrenme güçlüğünü yaşayan çocuk için ebeveynlerinin yapabileceği şeyler; onu yargılamamak, bir doktora veya psikoterapiste götürmek, öğretmeninden yardım ve hassasiyet rica etmek, başka bir bozukluğu olup olmadığını anlamaya çalışmak ve bir özel öğrenim uzmanına başvurmaktır. Daha detaylı bilgi için Persona Psikoterapi Eğitim ve Danışmanlık merkezimize başvurabilirsiniz.
Psikolog adayı
ELİFNUR GÖRGÜÇ

 

Yardımcınız Persona Psikoterapi!

Yıllar ilerledikçe insanların yaşadıkları sıkıntılarda değişiklik göstermektedir. Gerek ailevi, gerek mesleki, gerekse arkadaş ortamından kaynaklanan birçok sıkıntılarla uğraşıyorlar. İnsanlar sıkıntılarının üstesinden gelmek için belli başlı yerlere başvuruyorlar. Büyükşehirlerde profesyonel yardım almak daha kolayken kırsal alanlara doğru gidildikçe profesyonel yardım imkanı azalıyor. Profesyonel yardımlarda en çok tercih edilenler şüphesiz psikolog. Önceki yıllarda birçok insan psikoloğa başvurmaya utanır, çekinir ya da çevresine açıklama yapamayacağını düşündüğü için bir danışmana başvurmadan problemlerini kendisi kulaktan dolma bilgilerle çözmeye çalışırlardır. Ama içinde bulunduğumuz dünya düzeninde ve şartlarında psikoloğu olmayan bir yakınınız var mı? İnsanlar elbette sadece sorunları için psikologları tercih etmiyorlar. Bazı insanlar sadece sohbet etmek için psikolog yolunu tutuyorlar. Evet yanlış duymadınız sadece sohbet etmek için. Bazılarının amacı içini dökmek, bazıları rahatlamak ve bazıları ise mutlu olmak için psikoloğa başvuruyorlar. Düşündüğünüz gibi psikolog insanlara sadece bireysel olarak yardımcı olmuyorlar. Bazı insanlar çocuklarıyla beraber terapilere katılıyorlar. Bunlara çocuk terapisi adı veriliyor. Bu sayede çocuklarında var olan sorunları veya çocukları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair çözüm yolları buluyorlar. Bu terapilerden memnun olanların sayısı oldukça fazladır. Çocukluk döneminde fark edilen konuşma problemleri içinde yardımlar alabilirsiniz. Aileler çocukları ile sadece çocukluk döneminde değil ergenlik döneminde de sorunlar yaşayabiliyorlar. Bazı çocuklar ergenliği akranlarına oranla daha problemli geçirebiliyorlar. Bu esnada da devreye ergen danışmanlığı giriyor. Bireysel terapilerde büyük ilgi çekmektedir. İnsanlar genel de bireysel olarak terapi almayı tercih ediyorlar. Ama ilişkiler de yaşanan problemler için çift terapileri ve aile terapileri daha sağlıklı olabilir. Çünkü ilişkilerde var olan problemler her zaman tek taraflı olmayabilir. Karşılıklı anlayışı, saygıyı ve sevgiyi geliştirmek amacıyla da çift ve aile terapileri tercih edilebilir. İlişkiler yaşanan bir diğer problem ise cinsellik. İnsanların her zaman uyumu bir olmayabiliyor. Bu da çiftlerin cinsel hayatlarında problemlere yol açıyor. Tek başlarına bu problemin üstesinden gelemeyen çiftler cinsel terapiye başvurabilirler. Tüm bu hizmetler için Persona Terapi’nin yolunu tutabilirsiniz. Terapi almak veya psikolojik bir danışmana başvurmak isteyen insanların akıllarında belli başlı sorular oluyor. Bunlardan biri “Yaşadığım şehirde güvenilir bir psikolog bulabilir miyim?”. Burada devreye Persona Psikoterapi devreye giriyor. Diyarbakır ve Batman’da bulunan psikologlarıyla son derece güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Artık Diyarbakır psikolog veya Batman psikolog gibi aramalar yapmanıza gerek yok. Persona Terapi Diyarbakır ve Batman’da profesyonel ekibiyle hizmetinizde. Persona Psikoterapi hizmetleri içerisinde eğitim ve seminerlerde mevcut. Eğitimleri şu şekilde; Çocuk Testleri ve Objektif Testler Eğitimi, Klinik Görüşmelerde Kullanılan Ölçekler Eğitimi, Nöropsikolojik Test Eğitimi, Drama Eğitimi. Eğitim veya psikolojik destek almak istediğinizde güvenle Persona Psikoterapi kapısını çalabilirsiniz. Desteğe her zaman ihtiyaç var.