sinav-kaygisi

SINAV YAKLAŞIYOR
İçinde bulunulan eğitim sistemi sınavla çerçevelenmiş ortam olduğundan öğrencilerde stres kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Ölçüm kaynağı olarak kullanılan sınavlar belli ve sınırlı sürelerde uygulanmaktadır. Dersleri öğrenme süreci, iyi bir okul kazanma yapılan sınavların sonucuna göre belirlenir. Bu gibi nedenler öğrencilerde sınavlarda başarılı olmak adına büyük istek uyandırması yanında kaybetme konusunda da aşırı bir kaygı hali uyandırmaktadır. Çevresel algıda oluşturulan kazanmak ‘’her şey’’ kaybetmek ‘’hiçlik’’ olarak bireylerde yer edinir. Bununla beraber sonuçlarına göre çocuklar akıllı, başarılı, sevilen ya da başarısız, tembel, dışlanan gibi kategorize edinildiği algısını yaşar.  Fakat bu durum yanlış bir yorum ve algı olmasına rağmen değişmeyebiliyor. Öğrencilerin sınav performansına göre değer ölçümünün yapılmaması gerekir. Sınav performansına göre değer verilen çocuklarda sınav sonuçları ile ilgili aşırı kaygı ve endişe başlar. Bu kaygı ve endişeler arttıkça ‘’performans anksiyetesi’’ ne ve ‘’sınav fobisi’’ne sebep olur. Bu da kısır bir döngü haline gelerek verimliliği düşer, verimliliğin düşmesiyle korku ve kaygı artar. Bu döngü bir kâbus halini alır. Öğrenci gireceği sınava neden gireceğini, hayatındaki anlam ve önemini doğru tanımlayabildiğinde stres kaygı ve endişe kavramları performansını olumlu etkileyecek düzeyde var olur.
Unutmamak gerek; hayatta tek bir şey ne her şeyin başı, nede her şeyin bitişi olabilir. Çocuklarımıza ve kendimize bu gerçeği hatırlatmayı unutmayalım.
 

Yardımcınız Persona Psikoterapi!

Yıllar ilerledikçe insanların yaşadıkları sıkıntılarda değişiklik göstermektedir. Gerek ailevi, gerek mesleki, gerekse arkadaş ortamından kaynaklanan birçok sıkıntılarla uğraşıyorlar. İnsanlar sıkıntılarının üstesinden gelmek için belli başlı yerlere başvuruyorlar. Büyükşehirlerde profesyonel yardım almak daha kolayken kırsal alanlara doğru gidildikçe profesyonel yardım imkanı azalıyor. Profesyonel yardımlarda en çok tercih edilenler şüphesiz psikolog. Önceki yıllarda birçok insan psikoloğa başvurmaya utanır, çekinir ya da çevresine açıklama yapamayacağını düşündüğü için bir danışmana başvurmadan problemlerini kendisi kulaktan dolma bilgilerle çözmeye çalışırlardır. Ama içinde bulunduğumuz dünya düzeninde ve şartlarında psikoloğu olmayan bir yakınınız var mı? İnsanlar elbette sadece sorunları için psikologları tercih etmiyorlar. Bazı insanlar sadece sohbet etmek için psikolog yolunu tutuyorlar. Evet yanlış duymadınız sadece sohbet etmek için. Bazılarının amacı içini dökmek, bazıları rahatlamak ve bazıları ise mutlu olmak için psikoloğa başvuruyorlar. Düşündüğünüz gibi psikolog insanlara sadece bireysel olarak yardımcı olmuyorlar. Bazı insanlar çocuklarıyla beraber terapilere katılıyorlar. Bunlara çocuk terapisi adı veriliyor. Bu sayede çocuklarında var olan sorunları veya çocukları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair çözüm yolları buluyorlar. Bu terapilerden memnun olanların sayısı oldukça fazladır. Çocukluk döneminde fark edilen konuşma problemleri içinde yardımlar alabilirsiniz. Aileler çocukları ile sadece çocukluk döneminde değil ergenlik döneminde de sorunlar yaşayabiliyorlar. Bazı çocuklar ergenliği akranlarına oranla daha problemli geçirebiliyorlar. Bu esnada da devreye ergen danışmanlığı giriyor. Bireysel terapilerde büyük ilgi çekmektedir. İnsanlar genel de bireysel olarak terapi almayı tercih ediyorlar. Ama ilişkiler de yaşanan problemler için çift terapileri ve aile terapileri daha sağlıklı olabilir. Çünkü ilişkilerde var olan problemler her zaman tek taraflı olmayabilir. Karşılıklı anlayışı, saygıyı ve sevgiyi geliştirmek amacıyla da çift ve aile terapileri tercih edilebilir. İlişkiler yaşanan bir diğer problem ise cinsellik. İnsanların her zaman uyumu bir olmayabiliyor. Bu da çiftlerin cinsel hayatlarında problemlere yol açıyor. Tek başlarına bu problemin üstesinden gelemeyen çiftler cinsel terapiye başvurabilirler. Tüm bu hizmetler için Persona Terapi’nin yolunu tutabilirsiniz. Terapi almak veya psikolojik bir danışmana başvurmak isteyen insanların akıllarında belli başlı sorular oluyor. Bunlardan biri “Yaşadığım şehirde güvenilir bir psikolog bulabilir miyim?”. Burada devreye Persona Psikoterapi devreye giriyor. Diyarbakır ve Batman’da bulunan psikologlarıyla son derece güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Artık Diyarbakır psikolog veya Batman psikolog gibi aramalar yapmanıza gerek yok. Persona Terapi Diyarbakır ve Batman’da profesyonel ekibiyle hizmetinizde. Persona Psikoterapi hizmetleri içerisinde eğitim ve seminerlerde mevcut. Eğitimleri şu şekilde; Çocuk Testleri ve Objektif Testler Eğitimi, Klinik Görüşmelerde Kullanılan Ölçekler Eğitimi, Nöropsikolojik Test Eğitimi, Drama Eğitimi. Eğitim veya psikolojik destek almak istediğinizde güvenle Persona Psikoterapi kapısını çalabilirsiniz. Desteğe her zaman ihtiyaç var.