WISC-R EĞİTİMİ Resim

WISC-R EĞİTİMİ

  • Eğitimin Amacı :

Zeka testleri paketi kapsamında WISC-R zeka testi uygulamada, değerlendirmede ve raporlama da yetkinlik.

 

  • Eğitimin Tanıtımı :

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, araştırmalarda ve zeka ölçümlerinde en sık kullanılan araçlardan biridir. 6-16 yaş grubu için uygulanır. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunmaktadır, yorum ve puanlama esasları belirgindir ve psikometrik özellikleri doyurucudur. D. Wechsler tarafından 1974 yılında gözden geçirilmiştir.

 

  • Eğitim Programı :

Alt testlerin sözel olarak anlatılması, form ve test malzemelerinin tanıtımı, puanlamanın anlatılması

Katılımcıların testi uygulamayı pratik etmeye başlamaları,

Test puanlamasının pratik edilmesi, gerçek bir uygulama izleme, rapor yazmanın anlatılması, uygulama pratiklerine devam edilmesi,

Uygulama-Değerlendirme,

Süpervizyon ve İzleme.

 

  • Eğitime kimler katılabilir?

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip, vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri ve alanda eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

- Psikologlar

- Psikolojik Danışmanlar

- Sosyologlar

- Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Sosyoloji Öğrencileri

- Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi bölümleri 4 yıllık veya 2 yıllık örgün eğitim öğrencileri ve çalışanlar

- Sosyal Hizmet Uzmanları

- Aile Danışmanları

  • Not: Yukarıdaki meslek profesyonelleri dışında kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir.

Kayıt için son gün:  8 Ağustos 2022