Drama Eğitimi

drama-egitimi

Drama Eğitimi

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

 

Yaratıcı drama liderliğinin/ Eğitiminin amacı:Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı Drama, oyun anlamında kullanılmakta ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uygulanmasının amacı duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yetileri geliştirmektir. 

Yaratıcı Drama Eğitimin kazanımları:Bu program ile kursiyerlerin,

 
 1.        Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmesi,
 2.        Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurması,
 3.        Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmesi,
 4.        Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olması,
 5.        Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
 6.        Yaratıcı Drama Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanması,
 7.        Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanması,
 8.        Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazanması,
 9.        Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirmesi,
 10.      Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmesi,
 11.      Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması beklenmektedir.
 


 
Yaratıcı drama Eğitimine kimler katılabilir?
Psikologlar,
Psikolojik danışmanlar,
Aile danışmanları,
Sosyologlar,
Özel eğitimciler
Çocuk gelişimciler,
Okul öncesi öğretmenleri
Sınıf öğretmenleri,
Edebiyat öğretmenleri,
Türkçe öğretmenleri ve diğer tüm öğretmenler,
Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir.


 
Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Eğitiminin İstihdam Alanları


Bu programı bitirenler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okulöncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler. Güzel Sanatlar Liselerindeki drama derslerini yürütebilirler. 


1. MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
2. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.
3. 5.6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
4. Yaratıcı Drama Kulübü Kurabilirsiniz.
5. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.
6. Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir, Yaratıcı Drama Merkezi Açabilirsiniz.
7. MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
8. Özel Kurum ve Kuruluşlar da Yaratıcı Drama Eğitmeni Lideri Olarak Çalışabilirsiniz.Yaratıcı drama liderliği mesleğinin yeterliliklerini kazanan bireyler;

·         Animasyon departmanlarında,
·         Çocuk Kulüplerinde
·         Organizasyon Şirketlerinde
·         Tiyatrolarda
·         Eğitim ve Danışmanlık merkezlerinde
·         Dernek ve Kurs merkezlerinde
·         Özel okul öncesi kurumlarında çalışabilirler.