Drama Eğitimi

drama-egitimi

Drama Eğitimi

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

 

Yaratıcı drama liderliğinin/ Eğitiminin amacı:Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı Drama, oyun anlamında kullanılmakta ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uygulanmasının amacı duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yetileri geliştirmektir. 

Yaratıcı Drama Eğitimin kazanımları:Bu program ile kursiyerlerin,

 
 1.        Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmesi,
 2.        Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurması,
 3.        Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmesi,
 4.        Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olması,
 5.        Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
 6.        Yaratıcı Drama Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanması,
 7.        Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanması,
 8.        Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazanması,
 9.        Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirmesi,
 10.      Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmesi,
 11.      Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması beklenmektedir.
 


 
Yaratıcı drama Eğitimine kimler katılabilir?
Psikologlar,
Psikolojik danışmanlar,
Aile danışmanları,
Sosyologlar,
Özel eğitimciler
Çocuk gelişimciler,
Okul öncesi öğretmenleri
Sınıf öğretmenleri,
Edebiyat öğretmenleri,
Türkçe öğretmenleri ve diğer tüm öğretmenler,
Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir.


 
Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Eğitiminin İstihdam Alanları


Bu programı bitirenler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okulöncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler. Güzel Sanatlar Liselerindeki drama derslerini yürütebilirler. 


1. MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
2. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.
3. 5.6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
4. Yaratıcı Drama Kulübü Kurabilirsiniz.
5. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.
6. Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir, Yaratıcı Drama Merkezi Açabilirsiniz.
7. MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
8. Özel Kurum ve Kuruluşlar da Yaratıcı Drama Eğitmeni Lideri Olarak Çalışabilirsiniz.Yaratıcı drama liderliği mesleğinin yeterliliklerini kazanan bireyler;

·         Animasyon departmanlarında,
·         Çocuk Kulüplerinde
·         Organizasyon Şirketlerinde
·         Tiyatrolarda
·         Eğitim ve Danışmanlık merkezlerinde
·         Dernek ve Kurs merkezlerinde
·         Özel okul öncesi kurumlarında çalışabilirler.
 


Yardımcınız Persona Psikoterapi!

Yıllar ilerledikçe insanların yaşadıkları sıkıntılarda değişiklik göstermektedir. Gerek ailevi, gerek mesleki, gerekse arkadaş ortamından kaynaklanan birçok sıkıntılarla uğraşıyorlar. İnsanlar sıkıntılarının üstesinden gelmek için belli başlı yerlere başvuruyorlar. Büyükşehirlerde profesyonel yardım almak daha kolayken kırsal alanlara doğru gidildikçe profesyonel yardım imkanı azalıyor. Profesyonel yardımlarda en çok tercih edilenler şüphesiz psikolog. Önceki yıllarda birçok insan psikoloğa başvurmaya utanır, çekinir ya da çevresine açıklama yapamayacağını düşündüğü için bir danışmana başvurmadan problemlerini kendisi kulaktan dolma bilgilerle çözmeye çalışırlardır. Ama içinde bulunduğumuz dünya düzeninde ve şartlarında psikoloğu olmayan bir yakınınız var mı? İnsanlar elbette sadece sorunları için psikologları tercih etmiyorlar. Bazı insanlar sadece sohbet etmek için psikolog yolunu tutuyorlar. Evet yanlış duymadınız sadece sohbet etmek için. Bazılarının amacı içini dökmek, bazıları rahatlamak ve bazıları ise mutlu olmak için psikoloğa başvuruyorlar. Düşündüğünüz gibi psikolog insanlara sadece bireysel olarak yardımcı olmuyorlar. Bazı insanlar çocuklarıyla beraber terapilere katılıyorlar. Bunlara çocuk terapisi adı veriliyor. Bu sayede çocuklarında var olan sorunları veya çocukları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair çözüm yolları buluyorlar. Bu terapilerden memnun olanların sayısı oldukça fazladır. Çocukluk döneminde fark edilen konuşma problemleri içinde yardımlar alabilirsiniz. Aileler çocukları ile sadece çocukluk döneminde değil ergenlik döneminde de sorunlar yaşayabiliyorlar. Bazı çocuklar ergenliği akranlarına oranla daha problemli geçirebiliyorlar. Bu esnada da devreye ergen danışmanlığı giriyor. Bireysel terapilerde büyük ilgi çekmektedir. İnsanlar genel de bireysel olarak terapi almayı tercih ediyorlar. Ama ilişkiler de yaşanan problemler için çift terapileri ve aile terapileri daha sağlıklı olabilir. Çünkü ilişkilerde var olan problemler her zaman tek taraflı olmayabilir. Karşılıklı anlayışı, saygıyı ve sevgiyi geliştirmek amacıyla da çift ve aile terapileri tercih edilebilir. İlişkiler yaşanan bir diğer problem ise cinsellik. İnsanların her zaman uyumu bir olmayabiliyor. Bu da çiftlerin cinsel hayatlarında problemlere yol açıyor. Tek başlarına bu problemin üstesinden gelemeyen çiftler cinsel terapiye başvurabilirler. Tüm bu hizmetler için Persona Terapi’nin yolunu tutabilirsiniz. Terapi almak veya psikolojik bir danışmana başvurmak isteyen insanların akıllarında belli başlı sorular oluyor. Bunlardan biri “Yaşadığım şehirde güvenilir bir psikolog bulabilir miyim?”. Burada devreye Persona Psikoterapi devreye giriyor. Diyarbakır ve Batman’da bulunan psikologlarıyla son derece güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Artık Diyarbakır psikolog veya Batman psikolog gibi aramalar yapmanıza gerek yok. Persona Terapi Diyarbakır ve Batman’da profesyonel ekibiyle hizmetinizde. Persona Psikoterapi hizmetleri içerisinde eğitim ve seminerlerde mevcut. Eğitimleri şu şekilde; Çocuk Testleri ve Objektif Testler Eğitimi, Klinik Görüşmelerde Kullanılan Ölçekler Eğitimi, Nöropsikolojik Test Eğitimi, Drama Eğitimi. Eğitim veya psikolojik destek almak istediğinizde güvenle Persona Psikoterapi kapısını çalabilirsiniz. Desteğe her zaman ihtiyaç var.