Nöropsikolojik Testler

noropsikolojik-testler

Nöropsikolojik Testler

Nöropsikolojik Testler

Klinikte nöropsikolojik testler üç alanda kullanılırlar.

Tanı Koyma: Nöropsikolojik testler yoluyla zihinsel ve davranışsal bozuklukların belirlenme sürecidir. Bozulmanın türü, seviyesi, beynin hangi bölgesini etkilediği gibi kritik bilgiler nöropsikolojik testler sayesinde edinilir. Bunun yanısıra, birçok organik belirti ilk aşamada psikolojik sorunlara benzer belirti vermektedir ya da fizik muayenede ve tetkiklerde belirti vermeyecek denli zayıf bir şekilde kendini göstermektedir. Böyle durumlarda nöropsikolojik testler hastalığın erken teşhisinde büyük rol oynamaktadır.

Hastalığın takibi ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Nörolojik hasarın ne ölçüde ilerlediği, tedavinin hastalığın gidişhatında bir iyileşme sağlayıp sağlamadığı gibi konularda nöropsikolojik testler kimi zaman tek araç bile olabilmektedirler.

Rehabilitasyon: Hastalık sürecinde bozulan yetilerin yanısıra, kişinin rehabilitasyon sürecinde yaşadığı kayıpları minimize etmesi için halihazırda hastalıktan etkilenmemiş yetilerini daha etkin kullanabilmesi, kişinin ihtiyacına özgü rehabilitasyon programı hazırlanabilmesi ve hatta tedavi ilerledikçe oluşturlan programın revize edilmesinde yine nöropsikolojik testlere yeri doldurulamayacak araçlar olarak başvurulmaktadır.

Nöropsikolojik Değerlendirmeyle Hangi Bilgileri Edinebiliriz?

Bellek öğrenilmiş bilgilerin saklanmasını sağlar. Herhangi bir bilginin bellekte tutulması, bilginin özümsenmesi, depolanması ve istenildiğinde geri çağırılmasını içerir. Bir kişinin bu üç sürecin hangisinde zorlandığını keşfedebilmek için bu alanların hepsini ölçen testlerin kişiye uygulanması gerekir. Dikkat ise algının bir anda bir ya da birkaç uyarıcıya yönelip, diğer uyaranları gözardı edebilmesidir. Belleğe sıkı sıkıya bağlı bir süreçtir. Bu açıdan belleği ölçerken mutlaka dikkat de ölçülmelidir. Nöropsikolojik testler dikkat ve bellek dahil olmak üzere, algı-tepki kontrolü, görsel-mekansal algılama, öğrenme, irdeleme ve genel yeteneğe kadar bilişsel faaliyetlerin çok geniş bir alanını ölçmekte ve kişinin aldığı puanlara dayanarak bu alanlarda diğer insanlarla kıyaslanmasına imkan vermektedir.

Dolayısıyla dikkat eksikliği dahil olmak üzere, unutkanlık, konsantrasyon sorunları gibi sorunların yanısıra demans ya da bunama olarak adlandırılan hastalıklar ve diğer nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde bu testlerin önemi büyüktür.


Yardımcınız Persona Psikoterapi!

Yıllar ilerledikçe insanların yaşadıkları sıkıntılarda değişiklik göstermektedir. Gerek ailevi, gerek mesleki, gerekse arkadaş ortamından kaynaklanan birçok sıkıntılarla uğraşıyorlar. İnsanlar sıkıntılarının üstesinden gelmek için belli başlı yerlere başvuruyorlar. Büyükşehirlerde profesyonel yardım almak daha kolayken kırsal alanlara doğru gidildikçe profesyonel yardım imkanı azalıyor. Profesyonel yardımlarda en çok tercih edilenler şüphesiz psikolog. Önceki yıllarda birçok insan psikoloğa başvurmaya utanır, çekinir ya da çevresine açıklama yapamayacağını düşündüğü için bir danışmana başvurmadan problemlerini kendisi kulaktan dolma bilgilerle çözmeye çalışırlardır. Ama içinde bulunduğumuz dünya düzeninde ve şartlarında psikoloğu olmayan bir yakınınız var mı? İnsanlar elbette sadece sorunları için psikologları tercih etmiyorlar. Bazı insanlar sadece sohbet etmek için psikolog yolunu tutuyorlar. Evet yanlış duymadınız sadece sohbet etmek için. Bazılarının amacı içini dökmek, bazıları rahatlamak ve bazıları ise mutlu olmak için psikoloğa başvuruyorlar. Düşündüğünüz gibi psikolog insanlara sadece bireysel olarak yardımcı olmuyorlar. Bazı insanlar çocuklarıyla beraber terapilere katılıyorlar. Bunlara çocuk terapisi adı veriliyor. Bu sayede çocuklarında var olan sorunları veya çocukları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair çözüm yolları buluyorlar. Bu terapilerden memnun olanların sayısı oldukça fazladır. Çocukluk döneminde fark edilen konuşma problemleri içinde yardımlar alabilirsiniz. Aileler çocukları ile sadece çocukluk döneminde değil ergenlik döneminde de sorunlar yaşayabiliyorlar. Bazı çocuklar ergenliği akranlarına oranla daha problemli geçirebiliyorlar. Bu esnada da devreye ergen danışmanlığı giriyor. Bireysel terapilerde büyük ilgi çekmektedir. İnsanlar genel de bireysel olarak terapi almayı tercih ediyorlar. Ama ilişkiler de yaşanan problemler için çift terapileri ve aile terapileri daha sağlıklı olabilir. Çünkü ilişkilerde var olan problemler her zaman tek taraflı olmayabilir. Karşılıklı anlayışı, saygıyı ve sevgiyi geliştirmek amacıyla da çift ve aile terapileri tercih edilebilir. İlişkiler yaşanan bir diğer problem ise cinsellik. İnsanların her zaman uyumu bir olmayabiliyor. Bu da çiftlerin cinsel hayatlarında problemlere yol açıyor. Tek başlarına bu problemin üstesinden gelemeyen çiftler cinsel terapiye başvurabilirler. Tüm bu hizmetler için Persona Terapi’nin yolunu tutabilirsiniz. Terapi almak veya psikolojik bir danışmana başvurmak isteyen insanların akıllarında belli başlı sorular oluyor. Bunlardan biri “Yaşadığım şehirde güvenilir bir psikolog bulabilir miyim?”. Burada devreye Persona Psikoterapi devreye giriyor. Diyarbakır ve Batman’da bulunan psikologlarıyla son derece güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Artık Diyarbakır psikolog veya Batman psikolog gibi aramalar yapmanıza gerek yok. Persona Terapi Diyarbakır ve Batman’da profesyonel ekibiyle hizmetinizde. Persona Psikoterapi hizmetleri içerisinde eğitim ve seminerlerde mevcut. Eğitimleri şu şekilde; Çocuk Testleri ve Objektif Testler Eğitimi, Klinik Görüşmelerde Kullanılan Ölçekler Eğitimi, Nöropsikolojik Test Eğitimi, Drama Eğitimi. Eğitim veya psikolojik destek almak istediğinizde güvenle Persona Psikoterapi kapısını çalabilirsiniz. Desteğe her zaman ihtiyaç var.