Nöropsikolojik Testler

noropsikolojik-testler

Nöropsikolojik Testler

Nöropsikolojik Testler

Klinikte nöropsikolojik testler üç alanda kullanılırlar.

Tanı Koyma: Nöropsikolojik testler yoluyla zihinsel ve davranışsal bozuklukların belirlenme sürecidir. Bozulmanın türü, seviyesi, beynin hangi bölgesini etkilediği gibi kritik bilgiler nöropsikolojik testler sayesinde edinilir. Bunun yanısıra, birçok organik belirti ilk aşamada psikolojik sorunlara benzer belirti vermektedir ya da fizik muayenede ve tetkiklerde belirti vermeyecek denli zayıf bir şekilde kendini göstermektedir. Böyle durumlarda nöropsikolojik testler hastalığın erken teşhisinde büyük rol oynamaktadır.

Hastalığın takibi ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Nörolojik hasarın ne ölçüde ilerlediği, tedavinin hastalığın gidişhatında bir iyileşme sağlayıp sağlamadığı gibi konularda nöropsikolojik testler kimi zaman tek araç bile olabilmektedirler.

Rehabilitasyon: Hastalık sürecinde bozulan yetilerin yanısıra, kişinin rehabilitasyon sürecinde yaşadığı kayıpları minimize etmesi için halihazırda hastalıktan etkilenmemiş yetilerini daha etkin kullanabilmesi, kişinin ihtiyacına özgü rehabilitasyon programı hazırlanabilmesi ve hatta tedavi ilerledikçe oluşturlan programın revize edilmesinde yine nöropsikolojik testlere yeri doldurulamayacak araçlar olarak başvurulmaktadır.

Nöropsikolojik Değerlendirmeyle Hangi Bilgileri Edinebiliriz?

Bellek öğrenilmiş bilgilerin saklanmasını sağlar. Herhangi bir bilginin bellekte tutulması, bilginin özümsenmesi, depolanması ve istenildiğinde geri çağırılmasını içerir. Bir kişinin bu üç sürecin hangisinde zorlandığını keşfedebilmek için bu alanların hepsini ölçen testlerin kişiye uygulanması gerekir. Dikkat ise algının bir anda bir ya da birkaç uyarıcıya yönelip, diğer uyaranları gözardı edebilmesidir. Belleğe sıkı sıkıya bağlı bir süreçtir. Bu açıdan belleği ölçerken mutlaka dikkat de ölçülmelidir. Nöropsikolojik testler dikkat ve bellek dahil olmak üzere, algı-tepki kontrolü, görsel-mekansal algılama, öğrenme, irdeleme ve genel yeteneğe kadar bilişsel faaliyetlerin çok geniş bir alanını ölçmekte ve kişinin aldığı puanlara dayanarak bu alanlarda diğer insanlarla kıyaslanmasına imkan vermektedir.

Dolayısıyla dikkat eksikliği dahil olmak üzere, unutkanlık, konsantrasyon sorunları gibi sorunların yanısıra demans ya da bunama olarak adlandırılan hastalıklar ve diğer nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde bu testlerin önemi büyüktür.