İş stresiyle başa çıkmak ve kişisel gelişim için çalışan destek programımızla tanışın. Motivasyonunuzu artırın ve iş-yaşam dengenizi iyileştirin

Kurumsal Hizmet Programı Nedir?

Çalışanın ve çalışan yakınlarının yararlanabildiği, kişi üzerinde psikolojik olarak olumsuz etki yaratan ve araştırma ihtiyacı ya da danışma ihtiyacı duyduğu her alanda konusunun uzmanları tarafından verilen danışmanlık ve bilgilendirme hizmetidir. Programın temel hedefi kurum çalışanlarının performans ve verimliliğini etkileyen iş ve özel hayatlarında ki başa çıkmakta zorlandığı olaylarının çözümüne destek sunmak, iş hayatındaki motive kaynaklarını diri tutup mutlu çalışanlarla daha verimli ve kaliteli performanslar sunmasını sağlamaktır.

Gelişen iş hayatında, devamlılığı sağlamak için 34 yıldır başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, kurumsal hizmet programlarından faydalanılmaktadır. Kurumsal hizmet programı; kurumun ve çalışanların yaşam kalitesini artırır, verimliliği artırır, rekabet dünyasında bir adım daha öne çıkarır. Çalışanların iş ve özel hayatta karşılaştıkları sorunları anlamak ve üstesinden gelmeye yardımcı olur, mutlu çalışanlarla kurumun performansını artırır. Bunun yanı sıra kurumların hedeflerine uygun, beklentilerini karşılayacak ve pozitif geri bildirim sağlayacak uygulamaları da içerir. İşten ayrılmalar ve iş kazalarında azalma, çalışan memnuniyeti ve kuruma bağlılıkta artışı sağlar. Çalışanların performans ve verimliliklerini etkileyen iş ve özel hayatında, başa çıkmakta zorlandıkları yaşam olaylarının çözümüne yardımcı olarak, iş yaşamlarında ki tutkularını canlı tutup mutlu çalışanlar olarak şirketlerine daha çok bağlı ve daha çok katma değer sağlamalarına destek olur.

Kurumsal Hizmet Programının Avantajları Nelerdir?

İş yerindeki problemlerin ve işten ayrılmaların %65'i yapılan araştırmalarla psikolojik kökenli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle çalışan bağlılığı önemli bir kavram haline gelmiştir. Kurumsal hizmet programı, kurum çalışanların; iş, aile ve özel yaşantılarından kaynaklanan problemleri en aza indirgeyerek verimliliği artırır. Kurum, bu hizmeti satın alarak çalışanına özel rehberlik hizmeti sunar ve ona değer verdiğini göstererek kuruma olan aidiyetlik hissini artırır. Bireysel psikolojik destek ile çalışanın değişim yönetimi, zaman yönetimi, kriz ve kritik durum yönetimi, uyum ve iletişim sorunlarının yönetimi, sorunlarını belirleyebilme-değerlendirebilme becerilerinin artırmasını sağlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda kurumsal hizmet programı %43 oranında verimliliği artırmıştır (National Business Group on Health, 2008), %50 oranında işe gitmeme, %70 oranında iş kazaları ve hata yapma ve %35 oranında işten ayrılma azalmıştır (US Federal Occupational Health, 2007).

Kurumsal Hizmet Programı Hizmetleri Nelerdir?

Psikolojik Destek/Danışmanlık

Uzman Psikologlar ve Doktorlar eşliğinde problemlere çözüm yöntemleri sunulur, risk faktörleri en aza indirgenir.

Psikolojik travma birimi

Travma, kişinin yaşamını ya da yaşamsal bütünlüğünü tehdit eden durumlardır. Bunlar ani gelişmeleri, günlük rutini bozuyor olmaları, dehşet, kaygı ve panik yaratıyor olmaları, kişinin anlamlandırma sürecini bozmalarıyla karakterizedir. İnsan eliyle, teknoloji aracılığıyla ya da doğal yollarla meydana gelebilirler; cinsel saldırıya uğrama, trafik kazası, doğal afetler (sel, deprem vb.), aile içi şiddet gibi. Bazen trafik kazası, ani hastalıklar ve ameliyatlar, sakat kalma, ani ölümler, ayrılık ve boşanmalar, iş kaybı ya da uzun süren işsizlik, mal kaybı, kıyaslanma, dışlanma, ihmal, terk, aşağılanma gibi bireysel, bazen de doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, savaş gibi toplumsal bazda deneyimlenebilirler. Kişi, kimi zaman bu sürece doğrudan maruz kalarak, kimi zaman ise bir yakınının maruz kalması ya da tanımadığı diğerlerinin deneyimine tanıklık ederek dahil olabilir. Ve korku, dehşet, çaresizlik, utanç duygularından bir veya birkaçını ya da hepsini hissedebilir. Birimimizde, alanda kabul görmüş travma odaklı terapi teknikleriyle, akut ve/veya kronik dönem psikolojik travma sağaltımı çalışmaları yürütülmektedir.

EMDR terapisi birimi

“Psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıklar (psikolojik kökenli fiziksel rahatsızlıklar) işlenmemiş anıların ürünüdür” tezini savunan EMDR birçok alanda kullanılabilir olmuştur. Başta, asıl geliştiriliş amacı olan TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu), kompleks travma, kronik yas gibi majör travma alanlarında kullanılmakla birlikte EMDR, migren, kaygı bozukluklarında (uçak, asansör gibi özgül fobiler, panik atak vb.), cinsellikle ilgili sorun alanlarında, dürtü kontrol problemlerinde (trikotilomani, kumar bağımlılığı vb.), cinsel ve/veya fiziksel taciz, yeme bozukluklarında (obezite, bulimiya nevroza vb.), performans kaygılarında, spor ve akademik performansın arttırmasında da kullanılmaktadır.

Psikometrik ölçme ve değerlendirme birimi

Birimimizde konusunda uzman psikologlarca uygun ve gerekli görülen danışanlar için psikometrik değerlendirmeler yapılmaktadır. Kullanılan Ölçekler: SCL 90, BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ, MMPI, Denver II, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, WISC-R, OBJEKTİF TESTLER, PROJEKTİF TESTLER.

Faydalanabilecekleri Terapi Hizmetleri:

Bireysel terapi

Grup terapisi

Çift ve İlişki terapisi

Cinsel Terapi

Aile ve Evlilik terapisi

Çocuk oyun terapisi

Ergen terapisi

Hipnoz

Alkol ve madde bağımlılığı

Psikoteknik hizmeti

Eğitim ve Seminer Hizmetleri:

Uzmanlara yönelik Psikopatolojik seminerler

Mesleki pratiklerinde kullanacakları testlerle, terapi tekniklerine yönelik eğitim ve seminerler, paylaşım grupları

KURUMSAL TABANLI HİZMETLER

Faydalanabilecekleri Birimler

Performans geliştirme

Hayatımızın ayrılmaz parçası olan performans gerek akademik, gerek sosyal ve gerekse de meslek yaşamımızda karşımıza çıkar. Akademik yaşamda bilişsel kapasitenin gerekli ancak yeterli olmadığı bilinmektedir. Bilişsel kapasitenin optimum düzeyde kullanılabilmesi için, olumsuz yaşantılar sonrası kişinin kendisi hakkında edindiği olumsuz inançlarından ve bunlar tarafından beslenen duygusal engellerinden bağımsızlaşması gerekmektedir. Hayatın diğer alanlarında yaşanan performans zorluklarında da benzer koşulların sağlanması gerekir.

Kurumsal tabanlı terapi hizmetleri:

İş-hayat dengesi

İş yerindeki ilişkiler

İşten ve işyerinden kaynaklanan kişisel sorunlar

Kurumsal Gelişim Eğitimi

Etkili İletişim Eğitimi

Başarı ve Sonuç Odaklılık Eğitimi

İş Yerinde Yetkinlik Eğitimi

Motivasyon ve Özgüven Kazanımı için Altın İpuçları

Analiz Karar Verme ve Sonuç Odaklılık Eğitimi

Başarıyı Sınıflandıran Düşünce ve Davranışlar Eğitimi

Beden Dili Eğitimi

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Ekip Çalışması ve Motivasyon Eğitimi

Zor Durum ve Zor İnsanları İkna Yönetimi

Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü

Kurumsal Firmalarda Farklı Kültürlerin Yönetimi Eğitimi

Holistik Form Eğitimleri

NLP ile Yaşam Koçluğu

Nefes Atölyesi

Farkındalık Atölyesi

Meditasyon Atölyesi

Mandala Çizim Atölyesi

Mandala ve Farkındalık Atölyesi

Renk ve Stil Atölyesi

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi

Kişisel İmaj Yönetimi Eğitimi

İletişim Eğitimi

Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık Eğitimi

Fasilitasyon Eğitimi

İnovasyon Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi

Profesyonel Yaşamda Verimlilik Eğitimi

Mazeretten Sonuca Eğitimi

Mobbing Eğitimi

Öz Motivasyon Eğitimi

Takım Ruhu ve İnovasyon Eğitimi

Yaratıcılık Eğitimi

Etkili İletişim ve Diksiyon Eğitimi

Hedef Belirleme Eğitimi

Sağlıklı Yaşam ve Ofis Egzersizleri

Motivasyon

Profesyonel Sunumlarda Hikâye Anlatımı Tekniğinin Kullanımı Eğitimi

Takım Ruhu Eğitimi / Takım Çalışması Eğitimi

#çalışandestekprogramı #stresyönetimi #motivasyon #işyaşamdenge #tükenmişliksendromu #zamanyönetimi #iletişimbecerileri #diyarbakır