Çalışan Destek Programı

Çalışan Destek Programı Resim

Çalışan Destek Programı

KURUMSAL HİZMET PROGRAMI NEDİR?
Çalışanın, ve çalışan yakınlarının yararlanabildiği, kişi üzerinde psikolojik olarak olumsuz etki yaratan ve araştırma ihtiyacı yada danışma ihtiyacı duyduğu her alanda konusunun uzmanları tarafından verilen danışmanlık ve bilgilendirme hizmetidir.
Programın temel hedefi kurum çalışanlarının performans ve verimliliğini etkileyen iş ve özel hayatlarında ki başa çıkmakta zorlandığı olaylarının çözümüne destek sunmak, iş hayatındaki motive kaynaklarını diri tutup mutlu çalışanlarla daha verimli ve kaliteli performanslar sunmasını sağlamak.
Gelişen iş hayatında,devamlılığı sağlamak için34 yıldır başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, kurumsal hizmet programlarından faydalanmaktadırlar. Kurumsal hizmet programı; kurumun ve çalışanların yaşam kalitesini artırır, verimliliği artırır, rekabet dünyasında bir adım daha öne çıkarır. Çalışanların iş ve özel hayatta karşılaştıkları sorunları anlamak ve üstesinden gelmeye yardımcı olur, mutlu çalışanlarla kurumun performansını artırır.
Bunun yanı sıra kurumların hedeflerine uygun, beklentilerini karşılayacak ve pozitif geri bildirim sağlayacak uygulamaları da içerir. İşten ayrılmalar ve iş kazalarında azalma, çalışan memnuniyeti ve kuruma bağlılıkta artışı sağlar.
Çalışanların performans ve verimliliklerini etkileyen iş ve özel hayatında, başa çıkmakta zorlandıkları yaşam olaylarının çözümüne yardımcı olarak, iş yaşamlarında ki tutkularını canlı tutup mutlu çalışanlar olarak şirketlerine daha çok bağlı ve daha çok katma değer sağlamalarına destek olur.

KURUMSAL HİZMET PROGRAMININ AVANTAJLARI NELERDİR?
İş yerinde ki problemlerin ve işten ayrılmaların %65 i yapılan araştırmalarla psikolojik kökenli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle çalışan bağlılığı önemli bir kavram haline gelmiştir.
Kurumsal hizmet programı kurum çalışanların; iş, aile ve özel yaşantılarından kaynaklanan problemleri en aza indirgeyerek verimliliği artırır.
Kurum, bu hizmeti satın alarak çalışanına özel rehberlik hizmeti sunar ve ona değer verdiğini göstererek kuruma olan aidiyetlik hissini artırır.
Bireysel psikolojik destek ile çalışanın değişim yönetimi, zaman yönetimi, kriz ve kritik durum yönetimi uyum ve iletişim sorunlarının yönetimi, sorunlarını belirleyebilme- değerlendirebilme becerilerinin artırmasını sağlar.
Yapılan bilimsel çalışmalarda kurumsal hizmet programı %43 oranında verimliliği artırmış (NationalBussinessGroup on Health, 2008), %50 oranında işe gitmeme, %70 oranında iş kazaları ve hata yapma ve %35 oranında işten ayrılma azalmıştır (USFederalOcupationalHealth, 2007).

KURUMSAL HİZMET PROGRAMI HİZMETLERİ NELERDİR?
Psikolojik Destek/Danışmanlık
Uzman Psikologlar ve Doktorlar eşliğinde problemlere çözüm yöntemleri sunulur risk faktörleri en aza indirgenir.
Faydalanabilecekleri Birimler:

 1. Psikolojik travma birimi
  • Travma, kişinin yaşamını ya da yaşamsal bütünlüğünü tehdit eden durumlardır.  Bunlar ani gelişmeleri, günlük rutini bozuyor olmaları, dehşet, kaygı ve panik yaratıyor olmaları, kişinin anlamlandırma sürecini bozmalarıyla karakterizedir.İnsan eliyle, teknoloji aracılığıyla ya da doğal yollarla meydana gelebilirler; cinsel saldırıya uğrama, trafik kazası, doğal afetler (sel, deprem vb.), aile içi şiddet gibi. Bazen trafik kazası ani hastalıklar ve ameliyatlar,sakat kalma, ani ölümler, ayrılık ve boşanmalar, iş kaybı ya da uzun süren işsizlik, mal kaybı, kıyaslanma, dışlanma, ihmal, terk, aşağılanma gibi bireysel,bazen de doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, savaş gibi toplumsal bazda deneyimlenebilirler. Kişi, kimi zaman bu sürece doğrudan maruz kalarak, kimi zaman ise bir yakınının maruz kalması ya da tanımadığı diğerlerinin deneyimine tanıklık ederekdahil olabilir.Ve korku, dehşet, çaresizlik, utanç duygularından bir veya bir kaçını ya da hepsini hissedebilir. Birimimizde, alanda kabul görmüş travma odaklı terapi teknikleriyle, akut ve/veya kronik dönem psikolojik travma sağaltımı çalışmaları yürütülmektedir
 2. EMDR terapisi birimi
  • “Psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıklar (psikolojik kökenli fiziksel rahatsızlıklar) işlenmemiş anıların ürünüdür” tezini savunan EMDR birçok alanda kullanılabilir olmuştur. Başta, asıl geliştiriliş amacı olan TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu), kompleks travma, kronik yas gibi majör travma alanlarında kullanılmakla birlikte EMDR, migren, kaygı bozukluklarında ( uçak, asansör gibi özgül fobiler, panik atak vb.), cinsellikle ilgili sorun alanlarında, dürtü kontrol problemlerinde ( trikotilomani, kumar bağımlılığı vb.), cinsel ve / veya fiziksel taciz, yeme bozukluklarında (obezite, blumiya nevroza vb.), performans kaygılarında, spor ve akademik performansın arttırmasında da kullanılmaktadır.
 3. Psikometrik ölçme ve değerlendirme birimi
  • Birimimizde konusunda uzman psikologlarca uygun ve gerekli görülen danışanlar için psikometrik değerlendirmeler yapılmaktadır.
   Kullanılan Ölçekler: ; SCL 90, BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ, MMPI,  Denver II, Ankara GelişimTaramaEnvanteri, PeabodyResimKelime Tanıma Testi, ResimÇizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), DuyguDurumuÖlçekleri, Metropolitan OkulOlgunluğuTesti, WISC-R, OBJEKTİF TESTLER, PROJEKTİF TESTLER,


Faydalanabilecekleri Terapi Hizmetleri:                        

 • Bireysel terapi
 • Grup terapisi
 • Çift ve İlişki terapisi
 • Cinsel Terapi
 • Aile ve Evlilik terapisi
 • Çocuk oyun terapisi
 • Ergen terapisi
 • Hipnoz
 • Alkol ve madde bağımlılığı
 • Psikoteknik hizmeti

Eğitim ve Seminer Hizmetleri:

 • Uzmanlara yönelik Psikopatolojik seminerler
  • Mesleki pratiklerinde kullanacakları testlerle, terapi tekniklerine yönelik eğitim ve seminerler, paylaşım grupları

KURUMSAL TABANLI HİZMETLER
Faydalanabilecekleri Birimler

 1. Performans geliştirme
  • Hayatımızın ayrılmaz parçası olan performans gerek akademik, gerek sosyal ve gerekse de meslek yaşamımızda karşımıza çıkar.  Akademik yaşamda bilişsel kapasitenin gerekli ancak yeterli olmadığı bilinmektedir. Bilişsel kapasitenin optimum düzeyde kullanılabilmesi için, olumsuz yaşantılar sonrası kişinin kendisi hakkında edindiği olumsuz inançlarından ve bunlar tarafından beslenen duygusal engellerinden bağımsızlaşması gerekmektedir. Hayatın diğer alanlarında yaşanan performans zorluklarında da benzer koşulların sağlanması gerekir.


Kurumsal tabanlı terapi hizmetleri:

 1. İş-hayat dengesi
 2. İş yerindeki ilişkiler
 3. İşten ve işyerinden kaynaklanan kişisel sorunlar
 4. Kurumsal Gelişim Eğitimi
 5. Etkili İletişim Eğitimi
 6. Başarı ve Sonuç Odaklılık Eğitimi
 7. İş Yerinde Yetkinlik Eğitimi
 8. Motivasyon ve Özgüven Kazanımı için Altın İpuçları
 9. Analiz Karar Verme ve Sonuç Odaklılık Eğitimi
 10. Başarıyı Sınıflandıran Düşünce ve Davranışlar Eğitimi
 11. Beden Dili Eğitimi
 12. Çatışma Yönetimi Eğitimi
 13. Ekip Çalışması ve Motivasyon Eğitimi
 14. Zor Durum ve Zor İnsanları İkna Yönetimi
 15. Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü
 16. Kurumsal Firmalarda Farklı Kültürlerin Yönetimi Eğitimi
 17. Holistik Form Eğitimleri
 18. NLP ile Yaşam Koçluğu
 19. Nefes Atölyesi
 20. Farkındalık Atölyesi
 21. Meditasyon Atölyesi
 22. Mandala Çizim Atölyesi
 23. Mandala ve Farkındalık Atölyesi
 24. Renk ve Stil Atölyesi
 25. Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 26. Stres Yönetimi Eğitimi
 27. Kişisel İmaj Yönetimi Eğitimi
 28. İletişim Eğitimi
 29. Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi
 30. Toplantı Yönetimi Eğitimi
 31. Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık Eğitimi
 32. Fasilitasyon Eğitimi
 33. İnovasyon Eğitimi
 34. Zaman Yönetimi Eğitimi
 35. Profesyonel Yaşamda Verimlilik Eğitimi
 36. Mazeretten Sonuca Eğitimi
 37. Mobbing Eğitimi
 38. Öz Motivasyon Eğitimi
 39. Takım Ruhu ve İnovasyon Eğitimi
 40. Yaratıcılık Eğitimi
 41. Etkili İletişim ve Diksiyon Eğitimi
 42. Hedef Belirleme Eğitimi
 43. Sağlıklı Yaşam ve Ofis Egzersizleri
 44. Motivasyon
 45. Profesyonel Sunumlarda Hikâye Anlatımı Tekniğinin Kullanımı Eğitimi
 46. Takım Ruhu Eğitimi / Takım Çalışması Eğitimi