Çocuk terapisi: Çocukların duygusal ve davranışsal sağlığına odaklanan özel terapi seansları.

Çocuk Terapi-Pedagog: Çocukların Gelişimini Desteklemek

Çocuk terapi-pedagog hizmeti, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulur. Bu hizmet, çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını anlamak ve onlara uygun destek ve rehberlik sağlamak için önemlidir.

Pedagog Nedir?

Pedagoglar, çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde uzmanlaşmış profesyonellerdir. Çocukların öğrenme tarzlarını anlamak, onlara uygun öğrenme ortamları oluşturmak ve gelişimlerini desteklemek pedagogların temel görevlerindendir.

Oyun Terapisi Teknikleri:

Non-Direktif (Yönlendirilmeyen) Oyun Terapisi: Oyun içten gelen ve çaba gerektiren bir uğraştır. Bir çocuğun oyunu, yaşadığı dünyayı, insan ilişkilerini yansıtır. Non-Direktif (Yönlendirilmeyen) Oyun Terapileri, duygusal zorluklar yaşayan, uyum ve davranış sorunları gösteren veya psikosomatik sorunları olan çocukların doğal oyun ortamında kendilerini ifade etme gerçeğine dayanır. Amaç, sorunları olan çocuğun kendi psişik dengesinde belirli ve gerekli değişiklikleri yapabilmesini sağlamaktır. Non-direktif oyun terapisi ile çocuğun kişilik yapısında, dışavurum, içgörü, gerçeklik değerlendirmesi sağlaması ve çocuğun enerjisini olumlu alanlara yönlendirmesi beklenir.

Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi: Bilişsel-davranışçı oyun terapisi, Non-Direktif Oyun Terapisi’yle karşılaştırıldığında, yapılandırılmış, yönlendirici ve hedefe yöneliktir. Sorun olan davranışın yerine, daha olumlu düşünce ve davranışların geliştirilmesini sağlar. Oyun, hem çocuk ile terapistin arasındaki iletişim aracıdır, hem de tedavi edicidir. Çocuğun sorunlarına yönelik çalışmalar sırasında oyundan yararlanıldığı gibi, sözel ve sözel olmayan iletişim yolları da kullanılır (modelleme gibi). Terapinin temel unsurlarından biri ödüllendirmedir. Ödüllendirme çocuğa hangi davranışlarının uygun hangilerinin de uygun olmadığı yolunda doğrudan mesaj verir.

Masal Terapisi

Masal terapisi, çocukların duygusal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla masalları kullanma tekniklerini içerir. Masallar, çocukların iç dünyalarını keşfetmelerine ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olabilir. Masal terapistleri, çocukların masallara verdikleri tepkileri değerlendirir ve onlara duygusal destek sağlamak için bu materyali kullanır.

Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olmak için çocuk terapi-pedagog hizmetlerinden faydalanmak önemlidir. Uzman pedagoglar ve terapistler, çocukların ihtiyaçlarına uygun olarak bireysel ve aile odaklı terapi ve rehberlik sağlarlar.

Oyun terapisine kimler gelebilir (2,5-12 YAŞ ARALIĞI):

- PTSD (Post Travmatic Stress Disorder): Travma Sonrası Stres Bozukluğu
- Anxiety: Anksiyete/Endişe
- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik) bozukluğu
- Impulsiveness: Impulsivite/dürtüsellik
- Okuma bozuklukları
- Kardeş kıskançlığı
- Yeme, uyku ve tuvalet problemleri
- Davranış sorunları (vurma, argo kelime, çalma vs...)
- Sosyal içe kapanıklılık
- Güven eksikliği
- Depresyon
- Öfke kontrol bozukluğu
- Tırnak yeme
- Sebebi anlaşılamayan baş ve karın ağrıları
- Boşanma sonrası adaptasyon sorunları vs. problem alanları

#çocukterapisi #pedagog #oyunterapisi #kumterapisi #masalterapisi #dikkateksikliğivehiperaktivitebozukluğu (DEHB) #öğrenmegüçlükleri #dilvekonuşmagecikmesi #diyarbakırpsikolog